Geschiedenis en cultuur van brink tot brug

Over ons

Bestuur:
Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

Dhr. C.J.G.J. Boom                     Voorzitter
Mevr. H.G. Lenderink-Telman        Secretaris
Dhr. G. (Gert) Kottier                    Penningmeester
Dhr. W. Bonthuis  
Dhr. K. Dragt  
Mevr. H. (Hennie) Olsman-Heino   Ledenadministratie
Mevr. H. (Henny) Podde
Dhr. P.F. (Frans) Visscher 

Contactgegevens secretariaat en ledenadministratie:
Mevr. R. Lenderink, Lambertinck 30, 7683 WP Den Ham

Tel: 0546-673319

E-mail:


Contactgegevens penningmeester:
Dhr. G. Kottier, e-mail

De lidmaatschapscontributie bedraagt minimaal € 15,- per jaar of € 21,- bij toezending van het kwartaalblad per post.
Bankrelatie: Rabobank Twenterand, rekeningnummer 36 66 65 669 IBAN: NL33 RABO 0366 6656 69 BIC Code: RABONL2U

Redactie kwartaalblad:

Dhr. A.H. Tekkelenburg (hoofdredacteur)
Mevr. H.G. Lenderink-Telman
G.B. Heikens (opmaak)

Tekst voor het kwartaalblad kan ook per e-mail aangeleverd worden. Het e-mailadres is

 

Doelstelling van de vereniging:
De vereniging heeft ten doel het behartigen van de oudheidkundige en geschiedkundige belangen in de (voormalige) gemeente Den Ham; het bevorderen van de daaraan gepaarde wetenschap; de instandhouding, bewaring en waar nodig het herstel van monumenten op dat gebied; het in stand houden van het plaatselijk dialect; en het bevorderen van belangstelling voor bovenstaande.

Activiteiten en beleidsvoornemens van de vereniging:
De vereniging heeft een vaste tentoonstelling op de eerste verdieping van het Middendorpshuis te Den Ham, waar ons streekmuseum is gevestigd. Er zijn concrete plannen de bereikbaarheid ervan te vergroten. Voor een deel zijn die al uitgevoerd. De bewegwijzering wordt sterk verbeterd, met verlichtingssensoren wordt het gemakkelijker het streekmuseum te bezoeken. Er is een stoeltjeslift aanwezig voor mindervaliden. De nieuwe huisstijl wordt ook doorgetrokken naar deze verdieping. Op de begane grond wordt in samenwerking met de medebewoners (Twenterand Tourist Info en het Expositiehuis Den Ham) de benedenzaal opgeknapt en gemoderniseerd: de zaal is opnieuw geschilderd en van nieuw tapijt voorzien, er worden vergadertafels aangeschaft die een flexibel gebruik van deze ruimte mogelijk maken, de ruimte wordt geschikt gemaakt voor kleinere lezingen, er bestaan plannen de ruimte te voorzien van een tv-scherm en/of een beamer, waarop wisselende informatie over elk der drie bewoners kan worden getoond, en er worden gedurende het jaar tijdelijke tentoonstellingen gehouden. Dankzij een financiële bijdrage van het Unifonds heeft de vereniging nieuwe tentoonstellingspanelen kunnen aanschaffen.

Naast het streekmuseum heeft de vereniging het archiefgebouw De Krulsmid tot zijn beschikking. Daar worden belangrijke historische documenten en voorwerpen bewaard. Het archief is eens per maand, en op aanvraag, open voor de leden. De vereniging is druk bezig het archief te digitaliseren en vervolgens per internet toegankelijk te maken voor haar leden. Daarvoor geldt het adagium dat we onze geschiedenis willen bewaren en doorvertellen, maar dan wel op een hedendaagse manier.

De vereniging presenteert zich op jaarmarkten, beurzen en braderieën, om de bekendheid van de vereniging te vergroten, om haar producten te verkopen, en in verband met ledenwerving. 

De vereniging geeft elk kwartaal het ledenblad 'van brink tot brug' uit. Dat wordt bezorgd bij ongeveer 600 leden in de kernen Den Ham, Vroomshoop, Geerdijk, en andere postadressen. Ook verzorgt de vereniging elke maand een column in een gemeentelijk weekblad 'De Week van Twenterand'. Met een zekere regelmaat geeft de vereniging boeken uit over voor de streek interessante onderwerpen.

De gemeente Twenterand is voornemens de subsidie voor de vereniging sterk te verminderen. Het kan betekenen dat de vereniging als gevolg daarvan drastische maatregelen moet treffen om de begroting sluitend te houden.

ANBI-status

De oudheidkundige vereniging heeft de ANBI status. De vereniging heeft geen personeel in dienst. De leden van het bestuur en andere vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten komen voor een vergoeding in aanmerking. Giften en donaties aan onze vereniging zijn daardoor aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De ANBI status is bij de belastingdienst geregistreerd onder fiscaalnummer:0037.10.865. 

 

Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop
Correspondentieadres: Lambertinck 30, 7683 WP Den Ham