Geschiedenis en cultuur van brink tot brug

Algemene informatie

Contactgegevens
secretariaat en ledenadministratie:


Mevr. R. Lenderink,

Telefoon: 0546-673319

E-mail: ria.lenderink@gmail.com

Ledenvergadering 2016

U wordt van harte uitgenodigd voor de ledenvergadering van onze oudheidkundige vereniging op dinsdag 12 april vanaf 20.00 uur in Partycentrum De Zandstuve, Dennenweg 11 te Den Ham. Vanaf 19.45 uur staat de koffie (of thee) klaar.

Voor de pauze zijn de gebruikelijke onderwerpen aan de orde, zoals de verslagen van de secretaris en het financieel verslag van de penningmeester. Secretaris Ria Lenderink is aftredend maar stelt zich beschikbaar voor een nieuwe termijn. Tegenkandidaten kunnen  worden ingediend tot 7 april bij het secretariaat.

Na de pauze zal Johan Schot vertellen over zijn oorlogservaringen.  Hij kwam in de zomer van 1942 als Haags 'bleekneusje' bij het echtpaar Bartels-Pastink in Den Ham wonen. Ook de daarop volgende zomers kwam Johan daar logeren. Het laatste oorlogsjaar was hij er zelfs continu. Hij gaat ons op 12 april vertellen over zijn oorlogservaringen en over zijn leven in de jaren daarna.

Ook niet-leden zijn deze avond van harte welkom.

 


 

 

Bob van Dorth, geveltekens en schaalmodellen

In het Middendorpshuis, Grotestraat 4 in Den Ham, is gedurende de gehele zomerperiode ambachtelijk werk te bewonderen van de heer W.J.H. (Bob) van Dorth. Hij overleed in 2006 in Apeldoorn, maar hij werd geboren in Vroomshoop, waar hij aan de Hoofdstraat woonde.
Op de eerste verdieping, waar het streekmuseum van de Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop is te vinden, staan vitrines gevuld met zijn schaalmodellen van boerengereedschap, wagens en karren. Die zijn verbazingwekkend nauwkeurig uitgevoerd, en minutieus vervaardigd. De modellen werden bepaald niet zomaar uit de losse pols in elkaar getimmerd. Veelal werden eerst nauwkeurige bouwtekeningen gemaakt, voordat de feitelijke houtbewerking van start ging. Op de foto’s staan twee voorbeelden. 

Ook op de begane grond zijn enkele fraaie voorbeelden te bezichtigen, maar daar overheerst toch een omvangrijke verzameling gevel- en stiepeltekens, óók van de hand van de heer Van Dorth. Deze werden en worden geplaatst op het hoogste punt van een gebouw, daar waar de windveren op elkaar aansluiten. Volgens de overlevering werd het gebouw daarbij overgedragen aan een hogere macht. De geloofsovertuiging speelde daarbij een belangrijke rol, want rooms-katholieke geveltekens onderscheiden zich van de protestantse. Typisch rooms zijn symbolen als het kruis, het anker, het zonnewiel (Christus symbool), het (heilige) hart, de hostie, de monstrans (kelk) en de miskelk. In protestantse regio’s is de vormgeving meestal minder uitbundig, maar wel decoratief. Als symbool wordt de lelie vaak aangetroffen, en ook een menselijk figuur of een levensboom komt geregeld voor. In beide categorieën worden ook typisch onheil afwerende symbolen aangetroffen. Dat kunnen paardenhoofden zijn of een donderbezem, die donder en bliksem zou verjagen.Van Dorth heeft de modellen grotendeels ontleend aan het boek ‘Gevel- en stiepeltekens in Oost-Nederland’ van Jan en Everhard Jans. In het kwartaalblad ‘van brink naar brug’ van juni jl. is een interview te lezen dat Bertus Klaassen had met de heer Van Dorth.

Het Middendorpshuis, waar ook de Twenterand Tourist Info gehuisvest, is te vinden in het centrum van Den Ham aan de Grotestraat 4 en is tijdens kantoortijden vrij toegankelijk.

 


 

Tentoonstelling met schilderijen van vader en zonen Beulakker en aardewerk uit de kunstaardewerkfabriek

Van 15 april t/m 22 mei 2015 organiseert de Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop i.s.m. Stichting Expositiehuis Den Ham een tentoonstelling van schilderijen en portretten gemaakt door Sije Beulakker en zijn zonen Theo en Henk Beulakker. Het betreft hier klassieke schilderijen van landschappen en bloemen.
Sije Beulakker was destijds plateelschilder bij de kunstaardewerkfabriek van de gebroeders Hamer gevestigd aan de Havenstraat te Vroomshoop. Deze fabriek werd in 1956 opgericht door de gebroeders Hamer en in 1964 overgenomen door de firma Aalten. Het bedrijf bleef bestaan tot 1983.

 

 

 

 

wandbordNaast de schilderijen en portretten wordt bijzonder aardewerk (o.a. wandborden en siervazen) van genoemde firma’s tentoongesteld. Dit aardewerk is beschikbaar gesteld door leden van de Oudheidkundige Vereniging en de familie Beulakker.

De tentoonstelling kunt u bewonderen in de expositieruimte van de Stichting Expositiehuis Den Ham in het Middendorpshuis, Grotestraat 4 te Den Ham. 
Openingstijden: woensdag-, donderdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag van 14.00-16.00 uur. De toegang is gratis.

 

 

 

 

 


 

Lezing over Seine Bolks in grote zaal Gereformeerde Kerk te Den Ham

Op vrijdag 13 februari 2015 aanvang 19.30 uur vindt er in de grote zaal van de Gereformeerde Kerk in Den Ham, Ommerweg 27, een lezing plaats over Seine Bolks, verzorgd door Jan Jongsma en Tineke van Buren.

De toegang is gratis.

Seine Bolks, geboren op 13 april 1814 op de “Fleerboer” te Linde werd in 1841 bevestigd als predikant van de Afgescheiden Gemeente in Hellendoorn. In 1847 besloot dominee Seine Bolks om als leider van de landverhuizers uit Hellendoorn en omgeving het voorbeeld van zijn leermeester Van Raalte te volgen en naar Amerika te vertrekken.
Vrijwel de gehele afgescheiden gemeente van Hellendoorn maakte daar deel vanuit en ook enkele gezinnen uit Den Ham. Op 18 augustus 1847 vertrokken zij en pas in juni 1848 kwamen zij in Michigan aan. Zij stichtten de nederzetting die eerst Hellendoorn, maar al vrij snel Overisel werd genoemd.

 


 

Expositie in Bibliotheek Vriezenveen

Expositie met doop- en trouwkleding inmiddels in Vriezenveen

De leuke expositie met (oude) doop- en trouwkleding van de Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop is via het Middendorpshuis in Den Ham en de Bibliotheek in Vroomshoop inmiddels gearriveerd in de Bibliotheek aan de Jonkerlaan 4 te Vriezenveen.

Alle exemplaren zijn bijeengebracht door leden van de vereniging.  De oudste trouwjurk dateert uit 1942 en het oudste doopjurkje uit 1900. Er is veel fraaie doopkleding tentoongesteld, en ook staan enkele bruiden en bruidegoms te glimmen van trots in hun trouwkleding.

De expositie is tot begin januari vrij toegankelijk tijdens de openingsuren van de Bibliotheek: maandag 13.30 - 20.00 uur, woensdag 10.00 - 20.00 uur, donderdag 10.00 - 17.30 uur, vrijdag  13.30 - 17.30 uur en zaterdag 10.00 - 12.30 uur.

 

  


 

Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop
Correspondentieadres: Lambertinck 30, 7683 WP Den Ham