Geschiedenis en cultuur van brink tot brug

Algemene informatie

Contactgegevens
secretariaat en ledenadministratie:


Mevr. R. Lenderink,

Telefoon: 0546-673319

E-mail: ria.lenderink@gmail.com

Oude schoolfoto’s in Middendorpshuis Den Ham

De Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop houdt gedurende de winterperiode een tentoonstelling met schoolfoto’s van vroeger, die te zien is in het Middendorpshuis, Grotestraat 4 te Den Ham. Op ongeveer 20 panelen zijn honderden foto’s te bewonderen.

Er zijn vooral foto’s te zien van de vroegere lagere scholen in Den Ham en haar buurtschappen, maar ook andere foto’s en scholen worden tentoongesteld. Bovendien komen diverse verenigingen, zoals de voetbalclub en de muziekvereniging, in beeld. 

De openingstijden van het Middendorpshuis zijn: dinsdag, woensdag en vrijdag van 13.30 - 16.00 uur, en zaterdag van 9.30 - 12.30 uur. Tijdens het Schouwspel op zaterdag 9 december extra geopend van 13.00 - 20.00 uur.

 


 

 

Voortaan heet je LienekeTentoonstellingen in Middendorpshuis

De Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop houdt samen met het 4 mei comité Vroomshoop een expositie over de Jodenvervolging en het verzet in Den Ham en Vroomshoop, in het Middendorpshuis te Den Ham:

• Het verhaal van Lieneke, een Joods meisje dat de oorlog overleefde bij dokter Kohly in Den Ham
• Een film over de bevrijding van Vroomshoop in april 1945, toen ternauwernood de executie van 25 Vroomshoopse mannen werd voorkomen
• Een verhaal over het verzet en het verraad in Den Ham.

Het Expositiehuis organiseert tegelijkertijd de tentoonstelling 'overLeven' van de Vroomshoopse fotografe Marijke Talen, dat handelt over Joodse overlevenden van de Tweede Wereldoorlog.

De beide exposities zijn te bezoeken in het Middendorpshuis, Grotestraat 4 te Den Ham. De tentoonstellingen zijn open tijdens de openingsuren van de VVV in de periode van 21 april t/m 30 mei 2017. Gratis toegang.

 


 

Vooruit-boerenUitnodiging voor de jaarvergadering

We nodigen de leden van de Oudheidkundige Vereniging graag uit voor de jaarvergadering op dinsdagavond 11 april 2017 om 20.00 uur in Partycentrum De Zandstuve, Dennenweg 11, Den Ham. Vanaf 19.45 uur staat de koffie (of thee) klaar. Ook niet-leden zijn welkom. We beginnen met de agenda. Na de pauze houdt Ewout van der Horst een lezing over “Vooruit-boeren”.

AGENDA:

1. Welkom en opening.
2. Mededelingen van het bestuur.
3. Verslag jaarvergadering 12 april 2016 en jaarverslag 2016.
4. Financieel verslag 2016 en begroting 2017.
5. Verslag kascommissie 2017 en benoeming kascommissie 2018.
6. Bestuursverkiezing.
7. Beleidsvoornemens.
8. Rondvraag.

Agendapunt 3 en 4:
Deze verslagen liggen voor de aanvang van de vergadering ter inzage bij het secretariaat. Wilt u eerder over de stukken beschikken dan kunt u contact opnemen met het secretariaat (tel. 0546-673319)

Agendapunt 6
Aftredend en herkiesbaar: dhr. P.F. (Frans) Visscher.
Namen van tegenkandidaten kunnen, schriftelijk en duidelijk voorzien van naam en handtekening, worden ingediend tot uiterlijk 7 april a.s. bij het secretariaat.

PAUZE

Ewout van der Horst is werkzaam als zelfstandig historicus en consulent streekgeschiedenis bij Stichting IJsselacademie. Hij is gespecialiseerd in de geschiedenis van het platteland in met name de regio Salland. Voor het project “Boeren in Overijssel” interviewde hij samen met Martin van der Linde zestig boeren en aanverwante beroepsgroepen uit alle uithoeken van Overijssel. Al deze ervaringen zijn nu voor Overijssel vastgelegd in het boek “Vooruit-boeren”.

“Van paarden naar trekkers, van melkbussen naar koeltanks. De boerderij als gemengd familiebedrijf transformeerde langzaam naar een gespecialiseerde onderneming. De oudere generatie boeren heeft het leven en werken op de boerderij revolutionair zien veranderen. Binnen het tijdsbestek van een paar decennia kreeg het platteland een compleet ander aanzien. Rondom historische boerderijen schoten nieuwe bedrijfsgebouwen als paddenstoelen uit de grond. Snijmaïs en gras verdrongen het graan en de akkertjes met aardappels of suikerbieten.”

Het boek kost € 20,--  en is ’s avonds verkrijgbaar. Tevens is het boek te koop bij de Read Shop, Brink 5-6 in Den Ham.

 


 

V2 raketLezing over V2 raketten in Middendorpshuis Den Ham

Op dinsdagavond 25 oktober organiseert de Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop in het Middendorpshuis te Den Ham een lezing over V2-raketten, die door de Duitsers werden gebruikt aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. De heer Henk Koopman zal de lezing, die om 20.00 uur begint, verzorgen. De toegang is gratis.

De V2, een afkorting van Vergeltungswaffe 2, was de eerste onbemande geleide ballistische raket. De door de nazi's gefabriceerde raket was de opvolger van de V1 (een geleid vliegtuig). De ontwerper was Wernher von Braun, die na de oorlog de rakettechnologie naar de VS bracht. De raket werd voor het eerst ingezet op 8 september 1944: vanuit Wassenaar werd Londen bestookt. Tot en met maart 1945 werden meer dan 3000 raketten afgevuurd. Een V2 bereikte een maximale hoogte van ongeveer 90 km en had een bereik van circa 350 km. De laatste versies overbrugden 450 km. De raket werd verticaal gelanceerd. De lanceerinstallaties waren mobiel en eenvoudig te verplaatsen. De geallieerden konden dan ook slechts met grote moeite afweermethoden ontwikkelen tegen de V2, die overigens vrij onnauwkeurig was.

De raketten werden in werkplaatsen in gevangenkampen in elkaar gezet. Dat gebeurde o.a. in onze omgeving, namelijk in Archem (gemeente Ommen).

Toen de Tweede Wereldoorlog was afgelopen, namen de Sovjets en Amerikanen vele raketgeleerden uit Duitsland mee. Ook brachten ze grote hoeveelheden V2's over. Voor de Sovjets en de Amerikanen was dat het begin van de ruimtevaart. Op basis van de ontwerpen voor de V2 ontwierp Wernher von Braun voor de Amerikanen onder meer de Jupiter-C-draagraket, die de eerste Amerikaanse satelliet Explorer 1 in een baan om de aarde bracht. Ook de Russische Scud-raketten zijn op de V2 gebaseerd.

 


 

stationsbord GeerdijkStationsbord Geerdijk nu in streekmuseum

ProRail-directeur Jan Mulder heeft het perronbord ‘Geerdijk’ op 28 september 2016 overhandigd aan Ben Engberts, wethouder van de gemeente Twenterand, en Klaas Dragt, bestuurslid van de plaatselijke Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop. Het station is daarmee definitief geschiedenis. Op 1 oktober bestond de spoorlijn tussen Almelo en Mariënberg 110 jaar. Eerder dit jaar, op 30 april sloot het station en heeft daardoor het 110-jarig bestaan nét niet gehaald. Slechts een paaltje met de tekst ‘hier rust Station Geerdijk’, dat geplaatst werd door carnavalsvereniging De Smoezen uit Vroomshoop, herinnert aan haar bestaan.

De overhandiging vond plaats in het streekmuseum van de Oudheidkundige Vereniging te Den Ham. Bestuurslid Klaas Dragt bracht de gevoelens van veel Geerdijkers naar voren, die het betreuren dat ‘hun’ station vanwege twee minuten tijdswinst moest worden opgeheven. Maar de overhandiging aan de Oudheidkundige Vereniging onderschreef hij volledig, omdat de vereniging als enige borg staat voor het bewaren en behoeden van het historisch erfgoed van de voormalige gemeente Den Ham.

ProRail directeur Jan Mulder betoogde dat als gevolg van de sluiting nu een snellere verbinding tussen Almelo, Twenterand en  Hardenberg tot stand gebracht kon worden, immers passagiers in de trein uit Almelo kunnen nu zonder overstappen in Mariënberg doorreizen naar Hardenberg. Geerdijk was het op een na minst gebruikte station van Nederland. Door het station op te heffen werd rechtstreeks treinverkeer tussen Almelo en Hardenberg mogelijk en werd de reistijd tussen deze twee steden bekort. Voor de meeste reizigers een flinke vooruitgang in reistijd en comfort. Geerdijkers kunnen nu gebruikmaken van de stations in de omliggende plaatsen: Vroomshoop, Mariënberg of Ommen.

Ook wethouder Engberts benadrukte dat tegenover het verlies van het station Geerdijk een betere verbinding naar en van Hardenberg stond.

Op www.youtube.com/watch?v=zsiEluyOZyA is een filmpje van de overdracht te bekijken.

 


 

Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop
Correspondentieadres: Lambertinck 30, 7683 WP Den Ham